Phones

BPP เข้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม กำลังผลิต50MW

2021-12-02 10:00:03 132นิวส์ คอนเน็คท์ - BPP เข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศเวียดนาม กำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 394 ล้านบาท 

เมื่อววันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า บริษัท BRE Singapore Pte. Ltd (BRES) บริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด (Banpu NEXT) และตามโครงสร้างการถือหุ้น BRES นับเป็นบริษัทร่วมที่ BPP ถือหุ้นผ่าน Banpu NEXT ในอัตรา 50% เท่ากันกับบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) โดย BRES ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อลงทุน 100% ในบริษัท Ha Tinh Solar Power Joint Stock company ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh ขนาดกําลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด Ha Tinh ประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุนจํานวน 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 788 ล้าน (เป็นเงินลงทุนของ BPP ตามสัดส่วนการลงทุน 11.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 394 ล้านบาท)

โดยการลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/65

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มีราคารับซื้อไฟฟ้า (FIT) ที่ 9.35 เซนต์สหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี จึงทําให้ Banpu NEXT มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 999 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตามสัดส่วนการลงทุน 837 เมกะวัตต์

บริษัทยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล