Phones

AQUA จัดแผนยุทธศาสตร์ MEGA TREND รุกรันวงการLogistic

2022-07-01 10:41:05 76
นิวส์ คอนเน็คท์ - AQUA จัดแผนยุทธศาสตร์ MEGA TREND เข้าซื้อ 34% “Thai Parcel” เบอร์ใหญ่วงการ Logistic พร้อมหนุนเข้าตลาดต้นปี 66

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ขึ้น โดยมีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TP (Thai Parcel) ให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ (Odd size/Oversize) ในประเทศไทยทั้งในรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B) รูปแบบธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และรูปแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C) รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าพัสดุปลายทาง (COD) โดยมีศูนย์กระจายสินค้าและจุดรับส่งสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 140,070,200 หุ้น หรือในสัดส่วน 34.67% ของหุ้นทั้งหมดใน TP จาก​ Equity Gateways Limited ในราคา 1.53 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 214,307,406 บาท บริษัทฯ ได้วางเงินมัดจำแล้ว 42,861,481.20 ล้านบาท (แบบเรียกคืนได้) ซึ่งคาดว่าจะทำรายการเข้าลงทุนเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ โดยบริษัทฯใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดภายในเข้าลงทุนใน Thai Parcel

ทั้งนี้ธุรกิจ MEGA TREND ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภทคือ 1.Fintech ที่ทางบริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล จำกัด และเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด ไปแล้วเมื่อช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา
2. คือธุรกิจ Logistic ซึ่งบอร์ดอนุมัติให้เข้าลงทุนใน Thai Parcel ครั้งนี้ บริษัทฯมองเห็นถึงการต่อยอดหรือสร้าง Synergy ในอนาคตกับธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วอย่าง warehouse และอาจรวมถึงการนำ data ที่ Thai Parcel มีมาประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจในรูปแบบ Tech Company โดยการลงทุนใน Thai Parcel จะทำให้ AQUA สามารถรับรู้รายได้จากการลงทุนได้ทันทีใน Q3/2565 (หากทำรายการเรียบร้อย) แน่นอนว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯในระยะยาว โดยเราศึกษาและเลือกเข้าลงทุนใน Thai Parcel ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว แตกต่างจากผู้ประกอบการ Logistic ที่หลายคนคุ้นเคยในปัจจุบัน และจากการเข้าทำ Due Diligence ทำให้เห็นถึงผลประกอบการและอัตราการเติบโตที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี”
 
และ 3. คือกลุ่มธุรกิจ Health Care ที่ทาง AQUA ให้ความสนใจกำลังศึกษาอยู่ คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้ เพื่อเสริมให้วงจรธุรกิจของ AQUA ดำเนินไปได้อย่างครบครันและสร้างการเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
 
ทั้งนี้ Thai Parcel (TP) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจรับขนส่งสินค้า และอยู่ในระหว่างการยื่น IPO การเข้าลงทุนของ AQUA ในครั้งนี้ถือเป็นการซื้ออนาคตที่กำลังเติบโตของ Thai Parcel ในราคาที่ยิ่งกว่าคุ้มค่าเทียบกับคุณภาพและศักยภาพที่มีอยู่ 
 
“แผนการปรับการลงทุนของ AQUA ยังมุ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคง” นายชัยพิพัฒน์ กล่าวเสริม