Phones

SABUY ผนึกยักษ์ใหญ่มาเลเซียตั้งบริษัท drop-off

2022-08-10 15:35:02 132
นิวส์ คอนเน็คท์ - SABUY ก้าวขึ้นเป็น Regional Company รุกอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ ร่วมทุนยักษ์ใหญ่ธุรกิจ Dropoff ของประเทศมาเลเซีย พร้อมต่อยอดธุรกิจ InnoTainment จับมือเป็นพันธมิตรกับสื่อดังระดับตำนานอย่าง RS เข้าถือหุ้น 15 ล้านหุ้น ดีลจบเดือนนี้ 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (SABUY SPEED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 82% และบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 18% เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย และจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน

โดย SABUY SPEED จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจุดรับและส่งพัสดุ ซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยปัจจุบันมีจุดให้บริการกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมทุกเมืองหลักในประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการจุดรับและขนส่งในตลาดออนไลน์ (Online Market Place) หลักในมาเลเซีย อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และซาโลร่า (Zalora) ซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน

การร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซียนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ SABUY SPEED ที่ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 14,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ของกลุ่มบริษัทฯ 

SABUY SPEED จะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ CollectCo ภายในเดือนกันยายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2565 หรือตามที่พันธมิตรเห็นชอบร่วมกัน ในการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจสะดวกส่งสู่ในภูมิภาค นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น Regional Player และพัฒนาการให้บริการกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ โดยการนำความรู้ในการจัดการและเทคโนโลยีของ CollectCo มาประยุกต์ใช้ เช่น การดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ระบบบริหารจัดการร้านค้าระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) และ e-commerce เป็นต้น

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ SABUY เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“RS”) ทั้งนี้ RS ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่ผลิตคอนเทนต์ และความบันเทิง พร้อมจำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ธุุรกิจหลักคือ ธุุรกิจคอมเมิร์ซ ธุุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธุรกิจเพลง และอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ RS หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมของ RS ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) (“ธุรกรรม RS”) คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้  
ทั้งนี้ SABUY มีผลประกอบการไตรมาส 2/2565 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 756 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท หรือ 95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 356 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 309 ล้านบาท หรือ 657% โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิสูงถึง 47% โดย SABUY รับรู้กำไรจากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ SABUY ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจคือ 1. Payments and Wallet ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์ 2. Enterprise & Life ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค 3. Connext ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม 4. Financial Inclusion ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย 5. InnoTainment ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย 6. Venture ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน