Phones

ETC เข้าชิงโรงไฟฟ้าขยะ กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์

2023-01-26 13:20:38 522นิวส์ คอนเน็คท์ - ETC ผ่านฉลุย! เข้าชิงโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมผ่านรอบเทคนิค กำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ETC เปิดเผยว่า ETC ได้ยื่นคำเสนอซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ.2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ และคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ในการดำเนินการ จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริษัทในเครือ ที่มีศักยภาพสูงรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสำหรับการก่อสร้างโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอีกครั้ง ในวันที่ 25มีนาคม 2566 และจะเริ่มทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2568 เป็นต้นไป

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านโรงฟ้าขยะแบบครบวงจร คือ มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ ที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG)ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีโรงงานผลิตขยะอัดก้อน (RDF) ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 500,000 ตันต่อปีทำให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมถึงข้อได้เปรียบด้านคุณภาพ และต้นทุนเชื้อเพลิง ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเปิดกว้างให้แก่พันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการส่วนการซัพพลายขยะอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ลักษณะธุรกิจของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC)
ETC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะ ("RDF") โดยมีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 3 แห่ง รวมกำลังการผลิตติดตั้งรวม 20.4 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1. โรงไฟฟ้า ETC กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณ 8 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 ปี 2. โรงไฟฟ้า RH กำลังการผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณ 5.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 ปี 3. โรงไฟฟ้า AVA กำลังการผลิตไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปริมาณ 3 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20 ปี โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สูงถึง 6.83 บาท/หน่วย 

และมี บริษัทย่อย คือ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ คือ การออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (EPC) และบริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจรับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีโรงงานผลิตขยะอัดแท่ง (RDF) อยู่ภายในกลุ่ม ทำให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง และข้อได้เปรียบต้นทุนเชื้อเพลิง