Phones

กกพ.เปิดยื่นโรงไฟฟ้าชุมชน รู้ผลก.ย.63

2020-05-20 16:43:57 86
นิวส์ คอนเน็คท์ – กกพ.ทำหนังสือถึง รมว.พลังงาน พร้อมประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ รูปแบบ Quick Win 100 เมกะวัตต์ เดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 พร้อมประกาศผู้ชนะในวันที่ 2 ก.ย. 63 คาดลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ภายใน 30 ธ.ค. 63


ผู้สื่อข่าว "นิวส์ คอนเน็คท์" รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีหนังสือถึง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win )ในปริมาณรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 100 เมกะวัตต์


โดยในการประชุมคณะกรรมการ กกพ. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. และ 13 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ทางกกพ. มีความเห็นว่า การประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการ Quick Win ควรดำเนินการภายหลังจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2563-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP2018 rev10 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยคาดว่าน่าจะดำเนินการได้ภายในเดือน มิ.ย. 63 ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดหาไฟฟ้าเป็นไปตามแผน PDP2018 rev10 ที่มีเรื่ิองโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก รวมอยู่ในแผนประมาณ 1,900 เมกะวัตต์


ทั้งนี้ กกพ.ได้พิจารณากรอบระยะเวลา การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ Quick Win กรณีที่ ครม.เห็นชอบแผน PDP2018 rev10 ในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว กกพ.จะสามารถออกประกาศ เชิญชวนเปิดรับโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เช่นกัน จากนั้นจะเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภายในวันที่ 31 ก.ค.63 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณา ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 ก.ย. 63 เพื่อนำไปสู่การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ภายในวันที่ 30 ธ.ค.63 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 12 เดือน นับจากวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews