Phones

ธอส.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก0.125-0.250%ต่อปี

2020-05-22 20:29:02 75
นิวส์ คอนเน็คท์ - ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% - 0.250% ต่อปี เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวจากผลกระทบของปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมกับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน


จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% - 0.250% ต่อปี ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดลง 0.125% ต่อปี จาก 6.275% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.150% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ลดลง 0.125% ต่อปี จาก 5.875% ต่อปี ลดลงเหลือ 5.750% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) ลดลง 0.250% ต่อปี จาก 6.150% ต่อปี ลดลงเหลือ 5.900% ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้นับเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ให้แก่ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ซึ่งการผ่อนชำระเงินงวดรายเดือนจำนวนเท่าเดิม จะทำให้จำนวนเงินต้นคงเหลือของลูกค้าลดลงเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีบ้านตามที่ต้องการ เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะทำให้ผู้กู้ใหม่มีโอกาสได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นด้วยรายได้สุทธิจำนวนเท่าเดิม สอบถามรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews