Phones

RATCH ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม

2020-05-25 14:19:46 117
นิวส์ คอนเน็คท์ – RATCH ซื้อหุ้นในสัดส่วน 51% โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 29.70 เมกะวัตต์


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ RATCH ได้ดำเนินการเพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวนได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นบริษัท RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd (บริษัทในประเทศสิงคโปร์) ในสัดส่วน 63.8% กับ Asia Investment, Development and Construction Sole Co., Ltd ผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัทในสปป.ลาว)


โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong ในสัดส่วน 51% ตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นและการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง


อนึ่ง โครงการดังกล่าวมีขนาดกำลังการผลิต 29.70 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการก่อสร้าง มูลค่าเงินลงทุนโครงการทั้งหมดประมาณ 45 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือน ก.ย.2564 ช่วยหนุนการเติบโตกับ RATCH ได้อย่างเป็นอย่างดี


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews