Phones

KK รับผลบวกโครงการ “คนละครึ่ง" หนุนกำลังซื้อเพิ่ม

2020-10-05 13:32:51 163
นิวส์ คอนเน็คท์ - KK รับอานิสงส์นโยบายรัฐไฟเขียวโครงการ “คนละครึ่งเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการ” คาดกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้น หนุนรายได้โตต่อ


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ KK ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขา "เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์" ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ "คนละครึ่ง" ในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน ส่งผลบวกแก่บริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากฐานลูกค้าของ KK ส่วนหนึ่ง คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 200,000 ราย โดยคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น หนุนยอดขายเติบโตต่อเนื่อง


ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากร้านสาขาเดิมที่เป็นผลมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายสาขาใหม่จำนวน 3 สาขาในปีนี้ ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนกในสถานการณ์ดังกล่าวและเข้าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อเตรียมสำรองไว้ยามฉุกเฉิน ทำให้บริษัทมีรายได้จากการค้าปลีกช่วงไตรมาส 2/2563 สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่ากำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากราคายางพารามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และภาครัฐยังคงสนับสนุนประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลดีต่อการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews