Phones





TMB Analytics ส่องเศรษฐกิจไทยสัญญาณฟื้นตัวแผ่ว

2020-10-06 13:20:15 62




นิวส์ คอนเน็คท์ - TMB Analytics สัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยเริ่มแผ่วลง หวังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายต่อเนื่อง เน้นกลุ่มที่รายได้ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างจำกัดที่มีอยู่กว่า 15 ล้านคน ช่วยฟื้นการบริโภคโดยรวม


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี  หรือ TMB Analytics เปิดเผยว่า การบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัวลง จากที่มีทิศทางปรับดีขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์ ล่าสุดในเดือนสิงหาคม การใช้จ่ายสินค้าหมวดไม่คงทนและหมวดบริการชะลอลงจากกำลังซื้อที่ยังคงอ่อนแอ โดยมีเพียงการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่ยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้มีโอกาสที่แรงส่งของการฟื้นตัวจะอ่อนแรงลงไปอีก



โดยเครื่องชี้วัดการบริโภคเริ่มชะลอตัวลง หลังจากที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปในทุกหมวดสินค้า โดยในหมวดสินค้าคงทน ยอดขายรถใหม่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 6.8 หมื่นคันในเดือนสิงหาคม และราคารถมือสองที่ขยับดีขึ้นจากเดือนเมษายน 2563 แต่เป็นเพียงปัจจัยกระตุ้นชั่วคราวและการเพิ่มขึ้นอาจไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง


สำหรับดัชนีการบริโภคหมวดสินค้าไม่คงทน สินค้ากึ่งคงทน และการใช้จ่ายในภาคบริการมีทิศทางปรับดีขึ้นเช่นกันในช่วงของมาตรการเยียวยาจ่ายเงิน 5,000 บาทต่อเดือน แต่เริ่มมีสัญญาณแผ่วลงในเดือนสิงหาคม หลังมาตรการเยียวยาสิ้นสุด ประกอบกับปัจจัยพิเศษวันหยุดยาวที่ดึงดูดการท่องที่ยวไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากสภาพตลาดแรงงาน สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิงานเดือนสิงหาคม ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4.4 แสนคน



ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินจากหลากหลายช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พบว่าทิศทางเริ่มแผ่วลงในเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกัน สะท้อนจากมูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต มูลค่าการใช้จ่ายผ่านมือถือ รวมทั้งการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนับจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน ก็เริ่มแผ่วลงในช่วงต้นไตรมาสสามเช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตาม แนะออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายเป็นแพคเกจ เน้นกลุ่มที่รายได้ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด เพื่อหนุนการบริโภคในภาพรวม ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศยังถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงมองว่ามาตรการจากภาครัฐเพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยรัฐจะจ่ายให้ 50% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท เป็นจำนวน 10 ล้านคน ประเมินว่าจะมีส่วนพยุงกำลังซื้อของคนในประเทศ ทำให้สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันยังขยายตัวได้ อีกทั้งจะช่วยพยุงกิจการของผู้ประกอบการรายเล็ก


จากข้อมูลผู้มีรายได้ในตลาดแรงงาน พบว่า มีกลุ่มที่รายได้ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างจำกัดเป็นจำนวน 15.5 ล้านคน หรือ 40% ของจำนวนคนในตลาดแรงงาน (38.2 ล้านคน) ซึ่งโดยรวมยังมีอำนาจซื้ออยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทและธุรกิจเอกชน (ไม่รวมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้น หากมีมาตรการเพิ่มเติมมาช่วยกระตุ้นในกลุ่มนี้ใช้จ่ายมากขึ้น คาดว่าจะช่วยให้การบริโภคฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นในรูปแบบมาตรการที่นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ เป็นเงินสดคืนให้เป็นร้อยละของยอดใช้จ่าย (Cash Back)


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews