Phones

เงินเฟ้อพ.ย.ลบ0.41% หดตัวต่ำสุดรอบ9เดือน

2020-12-07 09:13:16 1192
นิวส์ คอนเน็คท์ - เงินเฟ้อเดือน พ.ย.63 ติดลบ 0.41% ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และหดตัวต่ำสุดในรอบ 9 เดือนของปีนี้ หลังราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังถูกฉุดโดยน้ำมัน พาณิชย์คาดเงินเฟ้อทั้งปี 63 จะติดลบ 0.87% ส่วนปี 64 ตั้งเป้าบวก 1.2% 


น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพ.ย.2563 ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค.2563 และลดลง 0.41% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.2562 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และหดตัวน้อยสุดในรอบ 9 เดือนของปีนี้ แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ โดยเฉพาะเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง ที่มีผลช่วยได้มาก ส่วนเงินเฟ้อ 11 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.) ลดลง 0.90% และเงินเฟ้อพื้นฐาน ที่หักสินค้าอาหารสดและพลังงานออก เพิ่มขึ้น 0.01% เมื่อเทียบกับเดือนต.ค.2563 และเพิ่มขึ้น 0.18% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.2562 เฉลี่ย 11 เดือน เพิ่มขึ้น 0.29%

สาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อลดลงในอัตราที่ดีขึ้น มาจากการสูงขึ้นของสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.70% โดยสินค้าสำคัญที่สูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้ำ เพิ่ม 3.85% ไข่และผลิตภัณฑ์นม เพิ่ม 0.18% ผักสด เพิ่ม 17.28% ผลไม้สด เพิ่ม 1% เครื่องประกอบอาหาร เพิ่ม 2.46% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 0.14% อาหารบริโภคในบ้าน เพิ่ม 0.32% นอกบ้าน เพิ่ม 0.70% แต่ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลด 3.39%

ขณะที่สินค้าหมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลง 1.64% มีสินค้าสำคัญที่เป็นตัวฉุดหลัก คือ น้ำมันเชื้อเพลิง ลด 13.30% เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลด 0.18% เคหสถาน ลด 0.15% การสื่อสาร ลด 0.02% บันเทิง การอ่าน การศึกษา ลด 0.24% แต่ค่าโดยสารสาธารณะ ไม่เปลี่ยนแปลง การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล เพิ่ม 0.04% ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 0.08%


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews