Phones

ประชาชนแห่ใช้จุดลงทะเบียนเพิ่มเติมโครงการ “เราชนะ”

2021-02-22 18:30:33 258
นิวส์ คอนเน็คท์ – “คลัง” เผยมีประชาชนเข้าใช้บริการจุดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมวันแรกของ “โครงการเราชนะ” จำนวนมากกว่า 651,632 คน ขณะที่มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้วจำนวนกว่า 14.4 ล้านคน


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติมวันแรก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง นอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,894 แห่ง


โดยกระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียนจนปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่ง โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวนมากกว่า 651,632 คน


ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ.64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มี.ค.64 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค.64 และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค.64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มี.ค.64 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค.64


ขณะที่กระทรวงการคลังได้ปิดรับลงทะเบียนโครงการฯ ของกลุ่มประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.64 ที่ผ่านมาแล้ว สำหรับปุ่ม “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ


สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 22 ก.พ.64 สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนมากกว่า 22,761.2 ล้านบาท สำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จำนวนมากกว่า 14.4 ล้านคน


โดยได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.64 จนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวนมากกว่า 15,762.4 ล้านบาท จึงมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ รวมแล้วมากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบาท ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านกิจการ


 


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews