Phones

BAM ออกมาตรการชุดใหญ่ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติโควิด -19

2021-09-13 15:58:14 172 
นิวส์ คอนเน็คท์ - BAM ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 ซึ่งมีทั้งมาตรการฝ่าวิกฤติโควิดไปกับ BAM โครงการสุขใจได้บ้านคืน โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ โครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM และโครงการคอนโด โดนใจสบายกระเป๋า เป็นต้น
 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในขณะนี้ บริษัท มีความห่วงใยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระกับ BAM ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จนส่งผลให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง
 
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า BAM จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้า SME รวมทั้งลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ BAM สามแนวทางหลักเพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับผลกระทบที่ได้รับ ได้แก่ 1.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หลังจากนั้นชำระเฉพาะดอกเบี้ย และ 3.พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย)
 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดระยะแรกจนถึงปัจจุบัน BAM ได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระที่ติดต่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ ตามความเหมาะสมทุกราย นอกเหนือจากลูกค้าดังกล่าวแล้วกรณีที่เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยติดต่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับ BAM เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฯ สามารถติดต่อเจรจาหาแนวทางเบื้องต้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ได้ก่อนเช่นกัน
 
นอกจากมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ดังกล่าวแล้ว BAM ยังได้จัดโครงการสุขใจได้บ้านคืน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้และนำทรัพย์หลักประกัน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกลับคืนไปได้ง่ายขึ้น สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อ/หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM, เลือกชำระครั้งเดียวภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี, ดอกเบี้ย 0% 2 ปีแรก ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MLR ต่อปี
 
ขณะเดียวกันยังได้จัดโครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท ชำระหนี้เพียง 80% ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของ BAM, เลือกชำระครั้งเดียวภายใน 90 วัน หรือผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี,      ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0% ต่อปี ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MLR - 1% ต่อปี ปีที่ 3 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MLR ต่อปี
 
สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ BAM ยังมีโครงการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยสามารถซื้อทรัพย์สินรอการขายราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท แบบผ่อนชำระกับ BAM 10 ปี ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก จากนั้นดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา และโครงการคอนโด โดนใจ สบายกระเป๋า สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือมีงบประมาณจำกัด ที่ซื้อทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัยราคาไม่เกิน 500,000 บาท แบบผ่อนชำระกับ BAM 10 ปี มีเงื่อนไขพิเศษ คือ ดอกเบี้ย 0% ในปีแรก จากนั้นดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา ไม่ต้องมีเงินดาวน์ ผ่อนเริ่มต้น 500 – 2,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นในปีแรก
 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินให้ BAM ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในขณะนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ Mobile Banking ของ 12 ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในไทย
 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการและโครงการต่าง ๆ ได้ที่ Call Center 02-630-0700 สำนักงานใหญ่ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ปทุมธานี 1 และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ www. bam.co.th, FB และ Line : Bam Thailand, FB : ศูนย์ประนอมหนี้ออนไลน์ by BAM