Phones

NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ไม่เกิน1,500ล้านบาท ดอกเบี้ยสูง6%ต่อปี

2021-09-27 12:28:14 145นิวส์ คอนเน็คท์ - NER ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 5 ปี แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเสนอขายช่วงวันที่ 1–3 พ.ย. นี้ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 วันที่เสนอขาย 1-3 พ.ย. 2564 มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และเตรียมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่


สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อคสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564