Phones

PRM มั่นใจผลงานQ4/64โตต่อ ตามอัตราการใช้เรือพุ่ง

2021-10-19 11:59:10 156
นิวส์ คอนเน็คท์ - PRM มั่นใจ ผลงาน Q4/64 โตต่อ รับผลดีหลังรัฐคลายล็อกดาวน์ หนุนเพิ่มอัตราการใช้เรือมากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/64 จะทำผลการดำเนินงานเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง รับกับจังหวะปัจจัยเชิงบวกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น หลังภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เริ่มเปิดประเทศให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศทั้งส่วนของน้ำมันเบนซินและน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการใช้เรือขนส่งภายในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย 

หลังจากในช่วงที่ผ่านมา PRM ได้มุ่งเน้นบริหารจัดการอัตราการใช้เรือในกลุ่มธุรกิจนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการเรือขนส่งไปยังภาคกลาง จากเดิมที่เน้นการขนส่งลงภาคใต้เป็นหลัก เพื่อรักษาระดับ Utilization Rate ของเรือให้อยู่ในระดับสูงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (กลุ่มธุรกิจเรือ Offshore) จะช่วยผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอัตราการใช้เรือ Crew Boat จำนวน 13 ลำ มากกว่า 90% ทำให้ PRM สามารถรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น

ส่วนกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศด้วยเรือ VLCC ขนาด 300,000 DWT ให้แก่กลุ่มไทยออยล์ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ยังคงทำรายได้ที่สม่ำเสมอและจะมีบทบาทต่อการผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานในปีถัดไปอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อให้บริการเรืออีก 2 ลำเพิ่มเติมตามสัญญา 

“เรามั่นใจว่าผลงานในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง หลังเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่ออัตราการใช้เรือขนส่งภายในประเทศให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความสำเร็จในการผลักดันอัตราการใช้เรือกลุ่ม Offshore ได้มากกว่า 90% จะยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานปีนี้เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้อีกด้วย” นายวิริทธิ์พล กล่าว