Phones

EXIM BANK ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

2021-12-03 18:30:06 174
 
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมกับนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK และจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีการปลูกผักสวนครัว ปรับปรุงภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำคลองสามเสน ณ สวนพญาไทภิรมย์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564