Phones

ส่งออกมี.ค.บวก4.17% สูงสุดรอบ 8 เดือน

2020-04-21 16:57:11 100
นิวส์ คอนเน็คท์ - ส่งออกไทยเดือนมี.ค.พลิกกลับมาเป็นบวก ทำได้กว่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 4.17% สูงสุดในรอบ 8 เดือน สงครามการค้าลดลง สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวส่งออกได้เพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มอาหาร แต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากสินค้ากลุ่มน้ำมันที่ลดลงตามราคาน้ำมัน


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนมี.ค.2563 มีมูลค่า 22,404.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 4.17% เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือน และมูลค่าสูงสุดในรอบ 19 เดือน นับจากเดือนก.ค.2561 ที่เคยส่งออกได้มูลค่า 22,827.3 ล้านเหรียญสหรัฐ การนำเข้ามีมูลค่า 20,812.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.25% เกินดุลการค้ามูลค่า 1,592.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนการส่งออกรวม 3 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่า 62,672.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.91% นำเข้ามูลค่า 58,738.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 1.92% เกินดุลการค้ามูลค่า 3,933.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกในเดือนมี.ค.2563 พลิกกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง เนื่องจากผลกระทบจากสงครามการค้าลดลง ทำให้ยอดการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงถึง 17.59% สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น ทั้งทองคำ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ โซลาเซลล์ ขณะที่กลุ่มอาหาร เช่น ผักผลไม้ ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป น้ำตาลทราย อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวได้ดีจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และยังได้ผลดีจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปกว่า 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้สินค้าไทยแข่งขันได้ดีขึ้น

ส่วนปัจจัยที่กดดันการส่งออก มาจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ซึ่งมีสัดส่วน 8.12% ของการส่งออกลดลง และยังมีการลดลงของสินค้าในกลุ่มโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา

สำหรับแนวโน้มการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 2 มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะยังคงติดลบ แต่คงไม่ลบหนักเหมือนที่หลายฝ่ายมีการมองไว้ อย่างลบ 8% ลบ 10% น่าจะใกล้เคียงกับ 0% บวกลบ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก มาจากน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน หากราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ก็จะส่งผลต่อตัวเลขส่งออกที่จะลดลง แต่ก็ได้รับผลดีจากกลุ่มอาหาร สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เพราะมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนกักตัวอยู่บ้านมากขึ้น และหลายประเทศมีการฟื้นตัวจากโรคโควิด-19 อย่างจีน ที่ภาคการผลิตจะกลับมาเต็มรูปแบบ ทำให้มีความต้องการสินค้าที่เป็นซัปพลายเชน ซึ่งไทยก็เป็นซัปพลายเชนที่สำคัญ รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews