Phones

เอสโซ่ ให้คุณเติมน้ำมันเกรดพรีเมียม ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ในราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เกรดธรรมดา

2020-05-22 20:17:37 56
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงระดับโลก จัดกิจกรรมพิเศษ ให้ลูกค้าสามารถเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมได้ในราคาพิเศษสุด ในกิจกรรม “เติมซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 ในราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เกรดธรรมดา” โดยพบกับกิจกรรมนี้ ได้ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ที่จำหน่ายน้ำมันเอสโซ่ ซีเนอร์จี ซูพรีมพลัส แก๊สโซฮอล์ 95 รวมทั้งสิ้น 260 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความห่วงใย การดูแลปกป้องเครื่องยนต์ให้ผู้ใช้รถ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างประสบการณ์จากการใช้น้ำมันสูตรที่ดีที่สุดจากเอสโซ่ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ถึงเวลา 5:00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2563