Phones

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ ซีรี่ย์ “T” อีก 24 ตัว

2020-06-29 11:31:39 218
นิวส์ คอนเน็คท์ - บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ซีรี่ย์ “ T ” เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ AMAT42C2101T, BDMS42C2101T, CBG42C2101T, CPF42C2101T, DTAC42C2101T, EA42C2101T, EPG42C2101T, ESSO42C2101T, GFPT42C2101T, INTU42C2101T, KBAN42C2101T, MINT42C2101T, OSP42C2101T, PLAN42C2101T, PTG42C2101T, RATC42C2102T, RS42C2101T, SGP42C2101T, SPRC42C2101T, TOA42C2101T, TRUE42C2101T, TU42C2101T, VGI42C2101T, WHA42C2101T เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 29 มิถุนายน 2563


ซีรี่ย์ “T” ชุดนี้มีความพิเศษที่จะเป็น DW42 ที่มีค่า Time Decay หรือต้นทุนในการถือครอง DW ที่น้อยกว่า DW ซีรี่ย์อื่นๆในตลาด เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถทำรอบเก็งกำไรได้ยาวนานขึ้น ถือได้สบายใจมากขึ้น บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้สะดวก


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews