Phones

RATCHลุ้นกพช.เปิดทางนำเข้าLNG

2020-07-02 17:36:10 150
นิวส์ คอนเน็คท์ – แหล่งข่าวกฟผ.เผย ก.ค.นี้ กพช.เตรียมพิจารณาเกณฑ์โครงสร้างการแข่งขันก๊าซฯใหม่ เปิดทาง “หินกองฯ” นำเข้า LNG 1.4 ล้านตันต่อปี เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 1,400 เมกะวัตต์ ด้าน “พลังงาน” ส่งซิกกฟผ.หั่นต้นทุนค่าไฟใหม่


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 แหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานที่เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ภายในเดือน ก.ค.63 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ นอกเหนือจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กฟผ. สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้


ทั้งนี้ บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกันระหว่าง RATCH กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ในสัดส่วนการถือหุ้น 51% และ 49% ตามลำดับ นั้นเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตฯ Shipper จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีนั้นก็อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อนำมาป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าหินกอง จ.ราชบุรี ขนาดกำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ที่ดำเนินการโดย HKH


ขณะเดียวกัน HKH นั้นมีระยะเวลาเตรียมการภายใน 6 เดือน หลังจากคณะกรรมการ กฟผ. หรือ บอร์ด กฟผ. ได้เห็นชอบให้ HKH เลื่อนระยะเวลาการลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement : GSA) กับ ปตท. เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวออกไปจนถึงสิ้นปี 63 เรียบร้อยแล้ว เดิมจะต้องลงนามในสัญญาในวันที่ 30 เม.ย.63


อย่างไรก็ตามหาก กพช.อนุมัติให้มีการปรับหลักเกณฑ์โครงสร้างการแข่งขันก๊าซฯใหม่ และ HKH จะสามารถนำเข้าก๊าซฯ ได้ในราคาถูกกว่าเงื้อนไขการซื้อก๊าซฯ จากปตท.ตามเงื้อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กฟผ.จะต้องไปเจรจาปรับลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลง เพราะตาม PPA เดิมได้อ้างอิงราคา Pool Gas ที่จะซื้อก๊าซฯจาก ปตท. ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ


อนึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้างการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติใหม่ ในหลายทางเลือกให้ที่ประชุมอนุกรรมการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯ ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณา อาทิ 1.การเปิดให้แข่งขันกันแบบเสรีทั้งหมด 2. การแยกกลุ่มธุรกิจให้แข่งขันกันระหว่างกลุ่มนำเข้า LNG ที่เป็นสัญญาระยะยาว และกลุ่มนำเข้า LNG ตามราคาตลาดจร (Spot) และ3. การให้ ปตท.เป็นผู้นำเข้า LNG แต่เพียงรายเดียวเหมือนเดิม ซึ่งจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ กพช.ต่อไป