Phones

"PT เขียวเหลือง in Bangkok ครั้งที่ 4"

2020-10-08 08:52:15 162 


ชมรมศิษย์เก่า "เขียวเหลือง" กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โรงเรียนพัทลุง จัดให้มีการจัดแข่งขันฟุตบอล "PT เขียวเหลือง in Bangkok ครั้งที่ 4" และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้อง "เขียวเหลือง" โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นจุดเริ่มต้นให้มีกิจกรรมที่ดีของรุ่นพี่ รุ่นน้องเขียวเหลืองที่ทำงานในกรุงเทพฯ หรือบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเขียวเหลืองบางคนได้เดินทางมาทางมาจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดอื่นๆ เพื่อร่วมกิจกรรมร่วมกัน ร่วมย้อนอดีตกับเพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นพี่รุ่นน้องเขียวเหลืองโรงเรียนพัทลุง รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบปัจจัย หรืออุปกรณ์ในการพัฒนาโรงเรียนพัทลุง หรือโรงเรียนภายในจังหวัดบ้านเกิดในจังหวัดพัทลุง
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพัทลุง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยมีรุ่น "เขียวเหลือง 2325" เป็นประธานจัดงาน นำโดย นายวรจิต สายแก้ว ประธานรุ่นเขียวเหลือง 2325 มีกำหนดการจัดงานการแข่งขันฟุตบอล "PT เขียวเหลือง in Bangkok ครั้งที่ 4" ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศษจิกายน 2563 โดยแข่งขันฟุตบอล ทีมละ 7 คน เวลา 11:00-17:00 น. ณ สนาม Winning seven ถนนกาญจนาภิเศก (ทางเข้าฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปักษ์ใต้ ใกล้ ตลาดนัดคลองลัดมะยม) และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เวลา 18:00 น ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์