Phones

สบน.เผยพันธบัตรออมทรัพย์ “เราชนะ” ขายเกลี้ยง 6 หมื่นล.

2021-02-16 17:25:37 177 นิวส์ คอนเน็คท์ – สบน.เปิดความสำเร็จการขาย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” และ“เราชนะ” วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินแล้วทั้ง 2 รุ่น


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” และ“เราชนะ” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินแล้วทั้ง 2 รุ่นโดยข้อมูลจากการจำหน่ายครั้งล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และมีผู้ลงทุนจากทุกจังหวัดทั้ง 2 รุ่น


สำหรับ “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” สามารถจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง แสดงถึงการตอบรับที่ดีจากประชาชน มีผู้สนใจลงทุนถึงเกือบ 9,600 คน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 93 ปี วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อรายประมาณ 524,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ


โดยสิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ลงทุนวัยหลังเกษียณให้ความสนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1 ใน 4 ของจำนวนรายการทั้งหมด และจำนวนรายการผู้ลงทุนในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นกว่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้และมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของรัฐบาล


สำหรับ “เราชนะ” ที่จำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่ายสามารถกระจายไปสู่ประชาชนเกือบ 24,000 คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มอายุ 50 - 79 ปี เป็นกลุ่มผู้ลงทุนสูงสุด นอกจากนี้ ส่วนใหญ่นิยมซื้อจากสาขาธนาคารด้วยวงเงินเฉลี่ย 2.13 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภายหลังการจำหน่ายให้กับประชาชนแล้วคงเหลือวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท จำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ครบวงเงินภายในครึ่งวันแรกของการจำหน่าย


 


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews