Phones

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวปันผล 0.27บาทต่อหุ้น

2021-03-03 18:55:03 173
ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ซึ่งล่าสุดบอร์ด มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัตการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 63 อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น ทำให้ในปี 63 TPIPP รวมจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น วงเงินกว่า 2,268 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.33% ของกำไรสุทธิ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 12 มีนาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 7 พ.ค. 64 ฟาก ผู้บริหารประกาศเร่งเครื่องประมูลโครงการโรงไฟฟ้าในปีนี้อีก 11 โครงการ มูลค่ารวม 135 เมกะวัตต์ เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตต่อเนื่องตอกย้ำศักยภาพผู้นำอันดับหนึ่งด้านโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียวที่ช่วยกำจัดขยะให้ประเทศ