Phones

ATP30 ครึ่งปีหลังสดใสคว้าสัญญาใหม่เครือ ปตท.

2021-09-28 11:36:54 104
นิวส์ คอนเน็คท์ - ATP30 เผยแนวโน้มไตรมาส 3-4/64 สดใส คว้าสัญญาธุรกิจใหม่ "อรุณ พลัส" บริษัทย่อยในเครือ ปตท. ร่วมบริหารฟีดรถมินิบัสไฟฟ้า
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทตกลงทำสัญญาให้บริการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารไฟฟ้ามินิบัส (E-Bus) กับ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 68 ระยะเวลา 44 เดือน หรือ 3 ปี 8 เดือน หลังจากที่ได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการธุรกิจรถไฟฟ้าให้เช่ากับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัดตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย ATP30 ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายการเดินรถ ฝ่ายเทคนิค ตลอดจนฝ่ายซ่อมบำรุง เข้าไปให้บริการดังกล่าว 

ทั้งนี้จากการให้บริการดังกล่าวทำให้บริษัทมีข้อมูลตลอดจนประสบการณ์ในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องจริง โดยในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนนำรถบัสไฟฟ้ามาใช้งานในธุรกิจหลักได้อย่างเหมาะสม 
 
“ATP30 ให้บริการรถรับส่งบุคลากรเป็นเวลากว่า 15 ปี มีรถให้บริการรับส่งรวมกว่า 515 คัน และมี Backlog ระยะเวลา 3 ปีกว่า 1,100 ล้านบาท ด้วยการบริหารจัดการการเดินรถที่มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพงานบริการ ตามแนวทางการปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยบนท้องถนน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการให้เหมาะสมกับเส้นทาง จำนวนผู้โดยสารและเวลาเดินรถของลูกค้า จากประสบการณ์และความพร้อม จึงนำจุดแข็งของบริษัทมาพัฒนาต่อยอดการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทมีแผนจะขยายการให้บริการดังกล่าวอีกในอนาคต” นายปิยะ กล่าว

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจน้อย เช่น การขนส่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการเพิ่มรถอีกประมาณ 20-30 คันในปีนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมปีนี้เติบโต 15-20%” นายปิยะ กล่าว

อนึ่ง บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EV ME PLUS) ดำเนินการในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ถือหุ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้าน EV Value Chain ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ถือหุ้น 100%