Phones

ตลท. ผนึก Bloomberg ตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติ “SET Fin Lab”

2022-08-10 18:24:47 161
นิวส์ คอนเน็คท์ - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ Bloomberg จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” สร้างทรัพยากรบุคคลคุณภาพเพื่อตลาดทุนไทย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for Everyone” ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่ง คือการบ่มเพาะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ทั้งนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ และนักวิจัยด้านตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการเงินระดับสากล
 
“ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนมีความเปลี่ยนแปลงมากมายจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เกิดนวัตกรรมการเงินและตราสารการเงินใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บุคลากรในตลาดทุนรวมทั้งผู้ที่ต้องการก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรมืออาชีพ จึงต้องพัฒนาและเพิ่มทักษะสม่ำเสมอ ห้องปฏิบัติการด้านการเงินที่ห้องสมุดมารวย “SET Fin Lab” จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากเครื่องมือการเงินที่มืออาชีพในตลาดทุนระดับสากลใช้งานอยู่ โดยช่วงแรกตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนำร่อง 8 แห่งนำนักศึกษาในสายการเงินเข้ามาทดลองใช้งาน ในส่วนของนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพงานวิจัยตลาดทุนให้สมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประเมินและพัฒนาบริการต่อเนื่องเพื่อให้ “SET Fin Lab” ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรตลาดทุนได้อย่างเต็มที่” นายภากรกล่าว

ด้าน Steven Yankelson, Head of Financial Products Enterprise Sales for ASEAN, Bloomberg Singapore กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และนักวิจัยด้านตลาดทุน ได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือทางการเงินระดับสากล โดยจัดตั้ง “SET Fin Lab” ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างประสบการณ์และสนับสนุนให้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจากเครื่องมือจริง ด้วยโปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for Education ที่ให้โอกาสผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลเดียวกับที่มืออาชีพใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ โปรแกรมยังให้ข่าวสารราคาและการส่งข้อความผ่านเครือข่ายความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งอัปเดตความรู้ผ่านการอบรม Professional Training by Bloomberg ในรูปแบบ Training และ Workshop และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน แนวโน้มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน “SET Fin Lab” เปิดให้บริการวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองเวลาเพื่อเข้าใช้งานได้ที่ www.maruey.com หรือโทร 0 2009 9777