Phones

ไทยประกันชีวิตจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO”

2023-03-16 18:46:40 63 
นิวส์ คอนเน็คท์ - ไทยประกันชีวิตจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืน เช็กสุขภาพวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน
 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัท ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมอบรม และ Workshop เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
 
นอกจากนี้ บริษัทยังต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ผ่านการเปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในรูปแบบตลาดออนไลน์ (Market Place) ผ่านเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ตลาดสุขยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำธุรกิจให้แก่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการอีกด้วย
 
ทั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรแปรรูปมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้นำตลาดสุขยั่งยืนจากออนไลน์ สู่กิจกรรม On Ground ด้วยการจัดงาน “สุขยั่งยืน EXPO” ภายใต้แนวคิด Good Wealth Good Health Good Life ระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานโปรโมชัน 5 ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มตลาดสุขยั่งยืนกว่า 30 ร้านค้า
 
ขณะเดียวกันบริษัทยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพการเงิน อาทิ การตรวจสุขภาพด้วยบริการวิเคราะห์ความสมดุลของร่างกายด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมบริการให้คำปรึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน รวมถึงกิจกรรม Live Talk แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และฟังเคล็ด(ไม่)ลับการก้าวสู่ความสำเร็จของเส้นทางการเป็นนักวางแผนทางการเงิน
 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษรักษ์โลก สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่นำขวดพลาสติกมาร่วมบริจาคให้แก่โครงการ “Upcycling ทิ้งได้บุญ” จะได้รับของที่ระลึกฟรี โดยโครงการทิ้งได้บุญจะนำขวดพลาสติกไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการบริจาคให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ สำหรับนำไป Upcycle และรีไซเคิลผลิตผ้าห่มกันหนาว ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป
 
ขณะที่ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มาร่วมสร้างความสนุก วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 17.45 – 18.30 น. แตงโม The Voice, วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. แบงค์ อภิวัตร มูลธานี, วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 17.30 – 18.30 น. โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์, วันที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ และวันที่ 19 มี.ค. 2566 เวลา 17.30– 18.30 น. เต๋า ภูศิลป์ วารินรักษ์