Phones

KBANK ลดภาระลูกค้ากว่า5แสนล้าน

2020-05-22 19:20:57 42
นิวส์ คอนเน็คท์ – KBANK ออกมาตรการช่วยเหลือดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการรวมใจไม่ทิ้งกัน เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและช่วยประคับประคองลูกค้าให้พ้นวิกฤตการระบาดโควิด-19 โดยปัจจุบันได้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจไปแล้ว 80,229 ราย ยอดหนี้กว่า 393,906 ล้านบาท และช่วยเหลือลูกค้าบุคคล 297,800 ราย ยอดหนี้ 186,850 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารได้ติดตามดูแลสถานการณ์ลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลรายย่อยอย่างใกล้ชิด และได้เริ่มให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านมาตรการของธนาคาร โดยมีการปรับลดภาระผ่อนชำระต่อเดือน พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย รวมไปถึงการปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ทั้งในส่วนของธนาคารออมสินและธนาคารแห่งประเทศไทย


ทั้งนี้ ธนาคารให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจไปแล้ว เป็นจำนวน 80,229 ราย คิดเป็นยอดหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือกว่า 393,906 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลรายย่อยไปแล้ว เป็นจำนวน 297,800 ราย คิดเป็นยอดหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ 186,850 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้าน สินเชื่อที่มีหลักประกัน และสินเชื่อบัตรเครดิต


สำหรับการให้สินเชื่อใหม่เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการ Soft Loan ของธนาคารออมสินและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงที่ธนาคารปล่อยกู้เอง เป็นจำนวน 21,000 ราย รวมยอดหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือประมาณ 42,000 ล้านบาท โดยใช้ บสย. ค้ำประกันจำนวน 34,000 ล้านบาท และเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 8,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ ธนาคารยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือธุรกิจอีก 2 โครงการ คือ โครงการ “เถ้าแก่ใจดี เจ้าหนี้มีใจ” เป็นการลดดอกเบี้ยให้เจ้าของธุรกิจ เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายเงินดือนพนักงาน โดยธนาคารกับเจ้าของธุรกิจช่วยกันจ่ายเงินเดือนให้พนักงานคนละครึ่ง และโครงการ “สินเชื่อ 0% เพื่อรักษาคนงานเอสเอ็มอี” เป็นโครงการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กให้รักษาการจ้างพนักงาน โดยธนาคารให้เงินทุน ดอกเบี้ย 0% 10 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียม ปีแรกไม่ต้องผ่อนชำระ โดยคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะช่วยให้ยังคงมีการจ้างงานต่อเนื่องได้ถึง 56,000 คน


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews