Phones

APFH ในฐานะผู้ถือหุ้นของ GL ฟ้องคดีละเมิด JTrust

2020-08-01 09:30:19 307
นิวส์ คอนเน็คท์ - เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จำกัด (APFH) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ได้ยื่นฟ้อง บริษัท เจทรัสต์ จำกัด (JTrust Co., Ltd) บริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด (JTrust Asia Pte. Ltd.) และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวม 4 ราย เป็นจำเลยในคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง พร้อมทั้งยื่นขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ GL ที่ถือหุ้นในช่วงเวลาที่ศาลกำหนด (13 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน) มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ APFH เรียกร้อง กล่าวคือ ค่าขาดประโยชน์ต่อหุ้น หุ้นละ 16.94 บาท คูณด้วยจำนวนหุ้นที่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนถืออยู่ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะได้ขายหุ้นไปแล้วหรือไม่ก็ตาม ก็จะได้เป็นผลลัพท์เท่ากับค่าขาดประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มแต่ละรายควรจะได้รับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้องคดี (24 กรกฎาคม 2563) ทั้งนี้ ศาลได้กำหนดวันนัดพิจารณาคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.


โดย APFH ได้ขอให้ GL ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรดาผู้ถือหุ้นรับทราบในเบื้องต้น และหากศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีแบบกลุ่ม บรรดาผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มตามคำสั่งศาลจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามคำฟ้อง ในขณะนี้ทีมทนายความของ APFH กำลังรวบรวมข้อมูลของบรรดาผู้ถือหุ้น และจะแจ้งสิทธิพร้อมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews