Phones

CPALL อัดงบ1.2หมื่นล. ผุด700สาขาใหม่

2021-03-04 14:10:08 187
นิวส์ คอนเน็คท์ - CPALL ตั้งงบลงทุนปี 64 ราว 12,000 ล้านบาท ลุยเปิดสาขา 700 สาขา ปรับปรุงขยายพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ลงทุนระบบไอที เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขยายวงเงินหุ้นกู้เพิ่มไม่เกิน 1 แสนบาท


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมงบลงทุนในปี 64 อยู่ที่ 12,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 4,000 ล้านบาทใช้ในการขยายสาขาจำนวน 700 สาขา และอีก 4,100 ล้านบาท ลงทุนในโปรเจ็คใหม่ 2,500 ล้านบาท ปรับปรุงสาขา และขยายพื้นที่ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงพัฒนาช่องทางการขายผ่านออนไลน์ ส่วนอีก 1,400 ล้านบาท จะใช้ลงทุนในเรื่องของระบบไอที


ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า เพื่อขออนุมัติขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมอีกในจำนวนรวมไม่เกิน 100,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท ซึ่งหากได้รับอนุมัติจะวงเงินรวมทั้งสิ้นสำหรับการออกหุ้นกู้รวมไม่เกิน 295,000 ล้านบาท


โดยการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะส่งผลให้มีการบริหารการจัดการดี มีเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นคง และต่อยอดในการขยายการลงทุนต่อไปได้ ซึ่งส่วนหนึ่งคือการบริหารภาระหนี้สินของบริษัท ให้อยู่ในรูปแบบของการกู้ยืมที่มีระยะเวลาที่กำหนดและบริหารได้ เช่น การบริหารหนี้สิน การบริหารการชำระหนี้สิน การบริหารการลดหนี้สิน และภาระดอกเบี้ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงภาระหนี้สินที่จะเน้นเป็นสกุลเงินบาท เนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท


อีกทั้งจะทำให้การกู้ยืมต่างๆ เช่น การกู้ยืมระยะสั้นในการเข้าซื้อและร่วมลงทุนในธุรกิจ "เทสโก โลตัส" ซึ่งมีรูปแบบทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่มากขึ้น รวมถึงลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สร้างความเชื่อมั่นในการชำระเงิน และลดภาระหนี้สินและเงินกู้ในอนาคต


สำหรับความคืบหน้าการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ในประเทศ ลาว และกัมภูชา โดยมีระยะสัญญา 70 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามสถาณการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากสามารถเดินทางเข้าไปทำงานได้ บริษัทก็พร้อมดำเนินการทันที ทั้งนี้บริษัทมองหาแนวทางการลงทุนต่างๆ เพื่อเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ

>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews