Phones

SAK มั่นใจพอร์ตสินเชื่อปี64พุ่งแตะ8.4พันล.

2021-07-30 13:43:21 101นิวส์ คอนเน็คท์ - SAK มั่นใจ​ พอร์ตสินเชื่อปี 64 พุ่งแตะ 8.4 พันล้านบาท ตามสินเชื่อใหม่เพิ่มต่อเนื่อง หลังจากขยายสาขาได้ครบ 719 สาขาตามแผน
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ใน่ชวงครึ่งปีแรก ได้ 1,220 ล้านบาท โดยคาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น​ จึงมั่นใจว่าพอร์ตสินเชื่อโดยรวมของปี 64 จะอยู่ที่ 8,400 ล้านบาท โดยมาจากขีดความสามารถการให้บริการเพิ่มขึ้น หลังจากขยายสาขาได้ครบ 719 สาขา หรือเพิ่มขึ้น 200 แห่งได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้  

สำหรับแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในไตรมาส 3/64 ซึ่งเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยบริษัประเมินว่าประชาชนมีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น จากการขอสินเชื่อเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น นำไปเพาะปลูกในช่วงฤดูกาล​ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในด้านต่างๆ ที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้
ทั้งนี้​ พอร์ตสินเชื่อที่เติบโตอย่างโดดเด่นของ SAK ได้แก่ ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่เติบโต 116% และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับลูกค้าเกษตรกรเติบโต 26% เนื่องจากความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าเกษตรกรเพิ่มขึ้น ประกอบกับปีนี้แนวโน้มของราคาพืชผลทางเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่งผลให้ SAK ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 15-17% ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ SAK ได้เป็นอย่างดี

ส่วนการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา SAK ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าว โดยยังสามารถติดตามชำระค่างวดได้ตามปกติและการบริหารควบคุมหนี้ NPLs อยู่ในระดับ 2-2.5% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากฐานลูกค้าหลักของ SAK เป็นกลุ่มเกษตรกรและสาขาที่ให้บริการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือมีความเข้มงวดจากข้อกำหนดตามมาตรการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวของภาครัฐ จึงคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ