Phones

TFG โตสนั่น! กำไรครึ่งแรกปี 65 เติบโต 112.21%

2022-08-11 11:33:17 160
นิวส์ คอนเน็คท์ - TFG โตสนั่น! กำไรครึ่งแรกปี 65 เติบโต 112.21% กำไรรายไตรมาสทำ New High ไก่ - สุกร ราคาจำหน่ายทรงตัวระดับสูง ปริมาณไก่ส่งออกเพิ่มขึ้น บอร์ดใจดีเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 22,936.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.76% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1,857.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.21% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน
 
ขณะที่งวดไตรมาส 2 ของปี 2565 มีรายได้รวม 12,476.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.68% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 1,238.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.30% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นกำไรรายไตรมาสที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับรายได้จากธุรกิจไก่ในไตรมาส 2 ของปี 2565 มีจำนวน 5,792.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.54% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4,063.49 ล้านบาท ซึ่งราคาไก่เฉลี่ยในไตรมาส 2 ของปี 2565 เท่ากับ 59.12บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 47.76% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรในไตรมาส 2 ของปี 2565 มีจำนวน 3,017.15 ล้านบาท ซึ่งราคาสุกรเฉลี่ยในไตรมาส 2 ของปี 2565 เท่ากับ 100.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 33.24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีจำนวน 1,955.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,761.72 ล้านบาท 

"ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาเนื้อสัตว์ทั้งไก่ และสุกรยืนในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการบริโภคมากขึ้น โดยฐานการส่งออกไก่ไปต่างประเทศที่สำคัญอยู่ในยุโรป ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย แนวโน้มการส่งออกไก่ น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ รวมถึงการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ทำให้ได้รับผลดีอีกด้วย และธุรกิจร้านค้าปลีกก็มีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับแนวโน้มวัตถุดิบและค่าขนส่งมีทิศทางลดลง" นายเพชร กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 565.40 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2565