Phones

SCBAM เปิดกองทุน RMF ใหม่ ลงทุนธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคต

2022-09-23 17:49:20 589 
นิวส์ คอนเน็คท์ - บลจ. ไทยพาณิชย์ เปิดกองทุน RMF ใหม่ กับ “กองทุน SCBRMDIGI” เจาะโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เสนอขายครั้งแรก 23 - 29 ก.ย.นี้
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นปัจจัยเร่งให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์ และดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับและสร้างโอกาสให้กับธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดิจิทัล” ส่งผลให้บริษัทที่เป็นผู้นำและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง
 
โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปี 65-75 อุตสาหกรรมดิจิทัลจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 14.2% ทำให้ธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กลายเป็นธุรกิจเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่น่าสนใจลงทุน SCBAM จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ SCBRMDIGI กองทุนรวมประเภท RMF เพื่อร่วมโอกาสเติบโตและรับผลตอบแทนไปกับธุรกิจนี้ โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-29 ก.ย.65
 
สำหรับกองทุน SCBRMDIGI เน้นลงทุนในธุรกิจที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางดิจิทัลและเป็นเมกะเทรนด์ของโลกไปอีกนานหลายปี รวมถึงบริษัทที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตที่ยั่งยืน (ESG Integration) กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก มีกลยุทธ์การลงทุนผสมผสานด้วยวิธีการ Top-down/ Bottom-up โดยจะคัดเลือกหุ้นที่เป็น Best Idea จำนวน 30-50 บริษัทเข้าสู่พอร์ตลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่โดดเด่นจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted return) ในระยะยาวได้ดีอย่างสม่ำเสมอ
 
“กองทุนนี้ได้วางกรอบการลงทุนด้วยแนวคิดการมองไปข้างหน้า (Forward-looking) เพื่อเสาะหาบริษัทที่เป็นผู้นำและมีความได้เปรียบทางธุรกิจ มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีมูลค่าที่เหมาะสม โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนเทคโนโลยีทางดิจิทัล เช่น Cloud Computing, AI, Automation, Internet of things และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีทางดิจิทัล ซึ่งเรามีมุมมองว่า บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับการจัดตั้งกองทุนนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากการออมเงินในระยะยาวเพื่อไว้ใช้ช่วงวัยเกษียณอายุ และสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ด้วย” นางนันท์มนัส กล่าว
 
พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน SSF / RMF ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 65 – 30 ธ.ค. 65 รับโปรโมชั่น Fund Back มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เป็นหน่วยลงทุนกองทุน SCBSFF ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด Promotion ได้ที่ https://scbam.info/3DE1J8R ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://scbam.info/3S9m2iS หรือสนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน https://scbam.link/scbam_fund_click หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click