Phones

โออาร์ รุกตลาดต่างประเทศ ขยายฐานสร้างความแข็งแกร่ง

2020-06-30 21:54:54 271โออาร์ รุกตลาดต่างประเทศ ขยายฐานสร้างความแข็งแกร่ง (สกู๊ปพิเศษ)


การขยายธุรกิจสร้างการเติบโตนั้น เป็นเป้าหมายของทุกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก หรือบริษัทใหญ่ระดับประเทศ แต่การจะขยายตลาดหรือขยายการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากศักยภาพด้านการเงินแล้วสิ่งสำคัญ คือต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่มีศักยภาพในแต่ละประเทศด้วย รวมถึงบุคลากรที่มีความพร้อม


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ นั้น สามารถขยายธุรกิจครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะเห็นได้ว่ากระจายอยู่ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัดในประเทศ และมีแผนขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากแผนขยายธุรกิจในประเทศแล้ว การขยายไปยังต่างประเทศก็ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ โออาร์ ที่จะขยายฐานการเติบโต
โดยมีรูปแบบธุรกิจที่ โออาร์ ดำเนินการเอง และดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งมีทั้งบริษัทในเครือที่ โออาร์ เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด หรือร่วมลงทุนกับคู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการต่อยอดความสำเร็จของรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) และผสมผสานธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินการในประเทศให้เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันขยายไปยังตลาดต่างประเทศ ธุรกิจหลักประกอบด้วยธุรกิจน้ำมัน (Oil) ได้แก่ ธุรกิจน้ำมันผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบค้าปลีก โดยขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ไปยังต่างประเทศแล้วกว่า 300 สาขา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ ยังได้ขยายธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) เช่น ร้านกาแฟ Café Amazon ปัจจุบันมีอยู่ 230 สาขา ร้านสะดวกซื้อ Jiffy 80 สาขา ร้านชานมไข่มุก Pearly Tea 1 สาขา และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto 4 สาขา


อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการดำเนินการผ่านบริษัทในเครือ โออาร์ ทั้ง 10 บริษัทใน 7 ประเทศ เรามาทำความรู้จักถึงศักยภาพของ โออาร์ ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศกัน


ประเทศฟิลิปปินส์
การดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ในประเทศฟิลิปปินส์ ดำเนินการโดยบริษัทกลุ่ม PTT Philippines ก่อตั้งเมื่อปี 2539 สำนักงานหลักอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ กรุงมะนิลาที่ Subic Bay Freeport Zone และเมืองเซบูมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท PTT Philippines Corporation (PTTPC) และ บริษัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ปัจจุบัน PTT Philippines ดำเนินธุรกิจน้ำมันอย่างครบวงจร ทั้งการนำเข้า จัดเก็บน้ำมัน ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ธุรกิจน้ำมันอากาศยาน ธุรกิจค้าตลาดอุตสาหกรรม ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจ Café Amazon

ประเทศกัมพูชา
บริษัท PTT Cambodia Limited (PTTCL) ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จำหน่ายน้ำมันอากาศยาน ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ Jiffy ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ซึ่งปัจจุบัน PTTCL ได้สิทธิ์เป็น Master Franchise ของแบรนด์ Café Amazon ในกัมพูชา เพื่อให้นักลงทุนที่มีศักยภาพร่วมลงทุน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยการตอบรับของชาวกัมพูชา สร้างยอดขายสูงที่สุดจากทุกประเทศนอกจากนี้ ยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันอากาศเป็นตลาดที่ PTTCL ประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน PTTCL มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงพนมเปญ บริหารคลังน้ำมันจำนวน 6 แห่ง และดำเนินธุรกิจจัดหา ให้บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยผ่านช่องทางการจำหน่าย ดังนี้
1. การบริการเติมน้ำมันเครื่องบิน สนามบินนานาชาติต่าง ๆ ในกัมพูชา ได้แก่ Phnom Penh International Airport (PNH) Siem Reap International Airport (REP) และ Sihanouk International Airport (KOS) 2. การจำหน่ายน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และน้ำมันหล่อลื่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม 3. ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 4.การขายส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผ่านผู้ค้าส่ง และบริษัทน้ำมัน ผ่านคลังน้ำมันเรียม

ประเทศ สปป. ลาว
บริษัท PTT (LAO) Company Limited (PTTLAO) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกครบวงจร ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station น้ำมันภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ JIFFY ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร้านชานมไข่มุก Pearly Tea และธุรกิจร้านอาหาร ร้านข้าวเปียกปูปากเซ ที่ร่วมมือกับ SMEs ท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังดำเนินการบริการคลังน้ำมัน สปป. ลาว 7 แห่ง
ประเทศเมียนมา
บริษัท Brighter PTT Oil and Retail Business Company Limited (BOR) และ บริษัท Brighter Energy Company Limited (BE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ โออาร์ ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ The Kanbawza (KBZ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดย BE มีเป้าหมายในการจัดหาและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในขณะที่ BOR จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon
ประเทศสิงคโปร์
บริษัท PTTOR SINGAPORE PTE LTD ก่อตั้งเมื่อปี 2561 มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจ ร้านกาแฟ Café Amazon ด้วยสถานที่ตั้งของประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าต่าง ๆ ของโลก จึงถือเป็นการนำพาแบรนด์ไทยสู่ระดับสากล ปัจจุบันมีร้านกาแฟ Café Amazon 3 สาขา Jewel at Changi Airport (The new Landmark of Singapore) Jurong Point (Department Store in Residential area) และ Republic Plaza (Office Building in City Center)
ประเทศจีน
PTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited ก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants เพื่อขยายตลาดในประเทศจีน
ประเทศเวียดนาม
บริษัท ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company (ORCG) ก่อตั้งในปี 2563 สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ มีเป้าหมายขยายธุรกิจ Café Amazon โดยเป็นการร่วมทุน กับ Central Restaurants Group (CRG) ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลัง ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายที่แข็งแรงของกลุ่มเซ็นทรัล และความเชี่ยวชาญในการขยายธุรกิจกาแฟในต่างประเทศของแบรนด์ Café Amazon


นอกจากนี้ บริษัทในเครือของ โออาร์ ในต่างประเทศยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลสังคมชุมชนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน การสนับสนุนสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความต้องการของชุมชน การสนับสนุนเยาวชน และสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียนผ่านโครงการ ต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และการจัดโครงการ OR Seeding the FUTURE ที่ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น OR Internship in ASEAN Program Part-Time Opportunity และ OR Seeding the Future ASEAN Camp ซึ่งเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ เป็นที่ยอมรับและรู้จักของเยาวชนอาเซียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ


ขณะเดียวกัน บริษัทในเครือในต่างประเทศยังได้รับรางวัลความสำเร็จต่าง ๆ มากมาย จึงถือเป็นอีกหนึ่งในการยืนยันถึงความสำเร็จ ศักยภาพในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ และการไม่หยุดที่จะมุ่งพัฒนา ขยายเครือข่ายสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับสากลที่สร้างคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล นำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews