Phones

EXIM BANK สนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์บรรเทาโควิด-19 ในเมียนมาผ่านสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

2020-10-16 16:38:33 28
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK ให้แก่โครงการมิตรภาพปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ในเมียนมา โดยมีนายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ (ขวา) ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเมียนมานำไปจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4