Phones

ครบรอบ 1 ปี BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2020-12-17 17:50:45 827ครบรอบ 1 ปี BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


ชูนโยบายการดำเนินธุรกิจโตแบบยั่งยืนยึดหลัก ESGเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ BAM สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นผลสำเร็จ และเริ่มซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก First Trading Day ที่ราคา IPO 17.50 บาท ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการเปิดประตูสู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน รวมถึงยังทำให้ BAM เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจากวันนั้นถึงวันนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย และทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน แต่ BAM ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESGโดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 BAM ได้จัดงาน “บ้านสวนสุขใจ กับการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในยุค New Normal โดย BAM ได้จัดทำแปลงสาธิตให้ความรู้กับลูกค้าประชาชนที่สนใจเข้าชมโครงการที่เมืองเอก-รังสิตด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ดังกล่าว ทำให้ในปีนี้ BAM ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร


ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ได้รับผลประเมินในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยู่ใน เกณฑ์ “ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80% – 89% จากคะแนน 100%) คะแนน CGR ประจำปี 2563ในปี 2563 BAM ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List จากสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ Best Strategic CSR และ Best Senior Management IR Support จากผลโหวตของนักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจำปี 2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Alpha Southeast Asiaนอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและรองรับแผนธุรกิจขององค์กรในระยะต่อไป คณะกรรมการ BAM ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง คุณบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุน พร้อมทั้งแต่งตั้ง คุณสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน จนทำให้ BAM เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้


 


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews