Phones

N.E.Hemp ลุยธุรกิจกัญชง อัพรายได้ปี66แตะ1.5พันล.

2021-03-03 18:40:32 340
นิวส์ คอนเน็คท์ - N.E.Hemp จับมือ KWM พัฒนาธุรกิจกัญชง บนพื้นที่ 800 ไร่ ตั้งเป้าปี 66 รายได้จากการขายแตะ 1,500 ล้านบาท คาดเริ่มบันทึกรายได้ในเดือน ต.ค.ปีนี้


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด (N.E.Hemp) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเมล็ดกัญชง เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ซึ่งเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร และมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า  KWM มีศักยภาพในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้สามารถสกัดสารจากพืชกัญชง-กัญชาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทาง KWM ได้พัฒนาเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2  EXTRACTION และเครื่องสกัดสารด้วยระบบ ULTRASONIC EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา ทำให้บริษัทสามารถนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ KWM มาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ บริษัทมีการวางแผนขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กับกัญชงสายพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จำนวน 16 ไร่ เพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศของภาคอีสาน ที่เป็นแหล่งปลูกกัญชงได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่บริษัทมีการพัฒนาสายพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์แล้ว บริษัทจะทำการปลูกเมล็ดพันธุ์ในโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 50 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงเดือน ต.ค.นี้


นอกจากนี้ จะมีการทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในเรื่องของการวิจัยปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตส่วนของช่อดอกและเมล็ดในปริมาณที่มากขึ้น โดยคาดว่าจะใช้งบในส่วนดังกล่าวราว 5 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จากการขายวัตถุดิบกัญชงอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทในพื้นที่การปลูกกัญชงที่ 800 ไร่ด้านนายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร KWM กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด (N.E.Hemp) ในภาคของการสกัด โดยความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการต่อยอดให้อุตสาหกรรมกัญชงที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการกำหนดสายพันธุ์พืช การกำหนดราคารับซื้อดอกแห้ง รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  โดยทาง KWM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ผ่านการผลิตโดยหลักวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้คิดค้น และพัฒนาการผลิตเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2  EXTRACTION และเครื่องสกัดสารด้วยระบบ ULTRASONIC EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา และหรือกัญชง เพื่อเตรียมรองรับความต้องการของตลาด และเชื่อมั่นว่า จากความเชี่ยวชาญของ KWM ในด้านการสกัด พร้อมทั้งความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จะสนับสนุนในการเข้าสู่ธุรกิจต้นน้ำถึงกลางน้ำอย่างแข็งแรง ผลักดันให้บริษัทสามารถรุกตลาดนี้ให้เติบโตก้าวกระโดด


>>>สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ทาง http://www.newsconnext.com
หรือติดตามผ่านช่อง Line@ ได้ที่ News Connext
ช่องทาง Fanpage Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/connextnews