Phones

ธนาคารกรุงเทพ เสริมความแกร่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2022-09-29 17:15:23 65 
นิวส์ คอนเน็คท์ - นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” จำนวน 1,200 เล่ม แก่นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการพัฒนา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เกิดการยกระดับ มีมาตรฐานแบบบูรณาการ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมเดินเคียงข้างและเติบโตไปด้วยกัน ณ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดทำหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ จากเนื้อหาในรายการ “คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน” ซึ่งเป็นรายการที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายมิติ ทั้งการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ทักษะและภูมิปัญญา ที่สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน โดยการถอดบทเรียนไอเดียดี สินค้าเด็ดจากภูมิปัญญา พร้อมชูเสน่ห์อัตลักษณ์ และตัวอย่างความสำเร็จ ในรูปแบบของ “แบรนด์ชุมชน” ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จและการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” ในรูปแบบ E -Book ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com/LocaltoGlobalBook/index.html