Phones

บ้านปูมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมมูลค่า 500,000 บาท

2023-01-27 20:26:28 508เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 2,000 ตัว รวมมูลค่า 500,000 บาท ให้กับประชาชนในอำเภอสองท่ายาง จังหวัดตาก และอำเภอฝางและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน และการบริจาคเข้าถึงน้อยเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประสานผ่านหน่วยงานราชการท้องถิ่นและ “กลุ่ม Help Keeper คนจิตอาสา” ในการส่งมอบเสื้อกันหนาวดังกล่าว
 บ้านปูให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยมุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วยกัน